La Cambra de Comerç de Manresa impulsa un nou programa per formar joves sense feina per tal que puguin treballar en la producció d’esdeveniments culturals adaptats a situacions de crisi, com és el cas de l’actual context de crisi sanitària provocada per la Covid19. La formació s’inscriu dins del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) de les Cambres, del sistema de garantia juvenil, que ofereix a joves sense feina noves oportunitats laborals.

El curs es farà del 13 d’octubre al 16 de novembre i va a càrrec de la cooperativa Cultura del Bé Comú amb el suport de la sala Els Carlins. La formació tindrà un total de 125 hores que inclouen competències bàsiques i competències específiques aplicades a la producció d’un esdeveniment. En aquest sentit, es treballaran aspectes com el disseny estratègic de l’esdeveniment, la producció i organització, la comunicació, el lideratge i el treball en equip, el finançament i la captació de fons, els permisos, llicències, fiscalitat i assegurances i el paper dels esdeveniments en la transformació social. Els alumnes també rebran orientació laboral per ajudar-los a conèixer les diferents sortides professionals possibles.

El curs és gratuït i a més està becat amb 75 €. Per a més informació i inscripcions, cal adreçar-se a la Cambra de Comerç de Manresa, al telèfon 93 872 42 22 o al correu electrònic info@cambramanresa.org.