La Cambra de Comerç de Manresa facilitarà la inserció laboral de joves entre 16 i 24 anys que estiguin disposats no tan sols a formar-se, sinó també a rebre una qualificació professional que els capaciti i faciliti la seva incorporació al mercat de treball. A més, posarà en contacte als participants en aquest programa amb empreses que necessitin ampliar plantilla, formant els joves d’acord amb els requisits del lloc de treball.

Aquests són els eixos principals del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), que es desenvolupa de manera simultània a totes les Cambres de Comerç de l’estat. El programa forma part del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i està cofinançat pel Fons Social Europeu. El programa ja està en marxa i el proper mes d’abril començaran les primeres accions formatives.

Els joves que vulguin inscriure’s al PICE poden adreçar-se directament a la Cambra de Manresa o bé informar-se’n al web www.empleoygarantiajuvenil.es. A partir d’aquest moment, un orientador laboral es farà càrrec de la seva formació, qualificació i inserció. L’orientador analitzarà les seves competències, interessos i grau de qualificació i elaborarà un perfil professional, derivant-lo posteriorment a una de les tres branques que composen l’itinerari formatiu del programa: Capacitació, Mobilitat i Dual. Cada programa està dissenyat per donar resposta a diferents perfils laborals, nivells de capacitació i competències.

Un programa a mida de cada perfil professional

Sota el paraigües del PICE, la Cambra treballarà en tres plans específics amb l’objectiu de respondre de manera individualitzada als diferents perfils, qualificacions i interessos dels joves.

Al pla de Capacitació, els joves rebran formació presencial en competències digitals i noves tecnologies, idiomes, habilitats socials i tècniques per desenvolupar-se al món de l’empresa. També podran obtenir formació en Certificat de Professionalitat, de manera que els joves que no disposen de formació específica per a l’exercici d’una professió podran obtenir una qualificació oficial.

Les accions d’inserció laboral que contempla aquest pla són:

  • Pràctiques no laborals, pensades per als joves amb menys experiència laboral.
  • Acompanyament i visites a empreses. La Cambra concertarà entrevistes en empreses per tal que l’alumne conegui el funcionament real d’una empresa i els diferents llocs de treball.
  • Formació en el nínxol d’ocupació. En el cas que el perfil del jove s’adeqüi a una vacant d’ocupació en una empresa, el jove rebrà formació a mida del lloc de treball que hagi de desenvolupar.
  • Emprenedoria. Aquells joves que tinguin esperit emprenedor tindran l’oportunitat de desenvolupar un projecte d’empresa. Amb aquesta finalitat, l’alumne rebrà formació i suport econòmic per engegar el seu projecte.

El pla de Mobilitat està pensat per a joves amb una major formació i capacitats, que poden tenir l’oportunitat de trobar feina en un país europeu. En aquest programa es fa un èmfasi més gran en la formació en idiomes, en immersió cultural al país receptor i un curs de competències específiques en el lloc de treball. L’orientador laboral acompanyarà al participant durant tot el procés previ al desplaçament, donant-li suport mitjançant orientació, preparació del CV i del viatge.

El pla de Formació Dual està pensat també per potenciar la formació professional. El jove rebrà formació teòrica, a través d’un mòdul de formació en Certificat de Professionalitat. Paral·lelament, rebrà formació pràctica a l’empresa amb un contracte per a la formació i l’aprenentatge, a través de convenis amb empreses.

Beneficis per a les empreses

El Programa Integral de Qualificació i Ocupació comporta importants beneficis per a les empreses, que podran beneficiar-se d’incentius econòmics per a la contractació dels joves participants al programa. A més, implicar-se en el programa suposa els següents avantatges per a l’empresa:

  • L’empresa s’assegura la contractació de treballadors que realment s’ajusten als requeriments del lloc de treball.
  • S’estalvia les despeses de selecció de personal, ja que l’orientador de la Cambra selecciona els joves que millor encaixen en el perfil demanat.
  • La Cambra ajuda a l’empresa a fer els contractes per a la formació i l’aprenentatge, així com els de contractació laboral.
  • L’empresa es beneficia de les ajudes pervistes per la Seguretat Social per a la contractació de joves.
  • Millora el perfil dels seus treballadors.

L’objectiu de la Cambra per als propers quatre anys, que és la durada prevista d’aquest programa, és facilitar la incorporació de 350 joves del Bages al mercat de treball. A nivell de tot l’estat es preveu que el programa beneficiï prop de 80.000 joves.