La indústria 4.0, una tendència a l’alça dins del sector industrial, s’ha fet un lloc als programes formatius que la Cambra ofereix per ajudar a la inserció laboral dels joves. El proper curs del programa PICE (Programa Integral de Qualificació i Ocupació) tractarà precisament de la nova indústria i introduïrà els participants a alguns dels principals conceptes que cal conèixer per poder treballar en projectes industrials d’aquestes característiques. Així, els alumnes aprendran electricitat, pneumàtica i automatització amb l’objectiu de poder treballar en les àrees de producció i manteniment d’empreses industrials amb activitat en indústria 4.0.

La formació s’ofereix conjuntament amb el Centre de Formació Pràctica (CFP), un dels principals agents al territori en la difusió i preparació del teixit empresarial local per adaptar-se a la indústria 4.0. El curs té una durada de 155 hores i es farà del 9 d’abril al 4 de juny a les instal·lacions del CFP, que disposen de la maquinària més avançada en el terreny industrial. Els alumnes del curs, a més, podran gaudir d’una beca de 117 € i formar part d’una borsa de treball durant 4 mesos després d’acabar la formació.

El programa PICE ofereix formació gratuïta a joves fins a 30 anys per promoure’n la inserció laboral. El contingut dels cursos es dissenya tenint en compte les necessitats de les empreses de la comarca, que gaudeixen d’incentius econòmics per a la contractació dels joves participants. A més dels continguts específics de cada curs, als cursos del programa PICE també es treballen les habilitats socials i el contacte amb les empreses amb l’objectiu que els joves guanyin confiança a l’hora de desenvolupar-se en el lloc de treball.