Fabricació de mascaretes sanitàries EPIs . Accés a Normatives , Homologacions

 

El Ministeri de Treball i Economia Social del Gobierno Central ha publicat informació sobre els diferents tipus de masqueretes per protecció sanitaria ( Equips de Protecció Individual ) , junt amb la seva Normativa , recorreguts d’ Homologació , accés lliure a Normes UNE , etc.  A fi i objecte de  afavorir la fabricació d’ aquests elements per part de la Indústria Local.

 

Accés a la Normativa UNE de forma Gratuïta 

https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/noticias/une-facilita-el-acceso-gratuito-a-sus-normas-para-la-fabricacion-de-material-contra-el-coronavirus 

 

 

1. clarificacion de los diferentes tipos de mascarillas

 

2. mascarillas tipo EPI como legalizarlas

 

3. mascarillas tipo producto sanitario como legalizarlas

 

4. listado normas sobre EPI y PRODUCTOS SANITARIOS

 

5. resolucion SGIPYME

 

6. Proceso de fabricacion habitual de mascarillas EPIs

 

7. Proceso de fabricación habitual de mascarillas quirurgicas

 

8. Guia para la fabricación de mascarillas higienicas

 

 

 

Coronavirus: European standards for medical supplies made freely available to facilitate increase of production

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_502