Blog

Tag: EPI

Fabricació de mascaretes sanitàries EPIs . Accés a Normatives , Homologacions

Fabricació de mascaretes sanitàries EPIs . Accés a Normatives , Homologacions   El Ministeri de Treball i Economia Social del Gobierno Central ha publicat informació sobre els diferents tipus de masqueretes per protecció sanitaria ( Equips de Protecció Individual ) , junt amb la seva Normativa , recorreguts d’ Homologació , accés lliure a Normes UNE , etc.  A fi i objecte de  afavorir la fabricació d’ aquests elements per part de la Indústria Local.   Accés a la Normativa UNE de forma Gratuïta  https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/noticias/une-facilita-el-acceso-gratuito-a-sus-normas-para-la-fabricacion-de-material-contra-el-coronavirus      1. clarificacion de los diferentes tipos de mascarillas   2. mascarillas tipo EPI […]