Un salari mínim de referència per a Catalunya. Criteris i propostes d’aplicació”.

Aquest estudi conclou que convindria fixar un valor per al Salari Mínim de Referència (SMR) a Catalunya entre 1.000 i 1.100 euros bruts al mes el 2020. Utilitzant un conjunt d’hipòtesis referides a l’evolució tendencial dels preus i de la productivitat del treball amb horitzó 2030, l’estudi quantifica que, en l’escenari central, l’SMR podria arribar als 1.200 euros el 2026 i s’aproparia als 1.400 el 2030. També es recomana constituir un consell assessor d’experts independents que informi sobre el compliment dels principis anteriors. Així mateix, es recomana introduir excepcions a la regla general per als joves i per a determinats territoris amb un cost de la vida notablement superior -com seria el cas de l’àrea de Barcelona. 

Accés a l’ estudi “Un Salari mímim de referència per a Catalunya”