The Global Risk Report 2018 ( World Economic Forum )

 

L’informe d’aquest any cobreix més riscos que mai, però es centra en particular en quatre àrees clau: degradació del medi ambient, violacions de la ciberseguretat, tensions econòmiques i tensions geopolítiques. I en una nova sèrie anomenada “Shocks futurs”, l’informe adverteix sobre  la complaença davant d’ aquests i destaca la necessitat de preparar-se per a interrupcions sobtades i  dramàtiques.

 

L’informe 2018 també presenta els resultats de la nostra última enquesta de percepció de riscos globals, en la qual prop de 1.000 experts i responsables de la presa de decisions avaluen la probabilitat i l’impacte de 30 riscos globals durant un horitzó de 10 anys. Durant aquest període a mitjà termini, predominen els riscos mediambientals i cibernètics. Tanmateix, l’enquesta també posa de manifest nivells elevats de preocupació per les trajectòries de risc el 2018, en particular en relació amb les tensions geopolítiques.

 

Accés al Global Risk Report 2018

 

Accés a l’ informe complet en pdf del Global Risk Report 2018