The Global Enabling Trade Report 2016

Co-Publicat pel Fòrum Econòmic Mundial i l’Aliança Global per Facilitació de Comerç, l’Informe presenta el Enabling Trade  Índex, que avalua  136 economies segons la seva capacitat de  facilitar el flux de béns i serveis a través de les  fronteres  .

Per valorar el perfil de cada pais i les facilitats que dona al comerç internacional.

http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2016/ 

 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GETR_2016_report.pdf