Tendències de l’inversió Xinesa a Europa 2018

La quarta edició de l’informe ESADE China Europe està dividit en dues parts principals. A la primera s’analitza l’estat actual de l’economia xinesa, immersa en un canvi de model no exempt de riscos, entre els quals destaca l’existència d’una voluminosa deute públic. Així mateix, s’analitzen en profunditat dos temes cabdals per entendre la Xina d’avui i la de demà: el paper del país asiàtic com a líder de la globalització, i el desenvolupament que ha experimentat en el que es refereix a capacitats tecnològiques i innovadores. A la segona part s’analitza la inversió xinesa a Europa a partir de la base de dades desenvolupada per ESADE China Europe. Les tendències apunten cap a una inversió amb un creixent perfil tecnològic que situa el seu focus d’interès sobre les grans economies europees i -en menor mesura- sobre el sud d’Europa. A més, s’analitzen els potencials efectes sobre Europa de les restriccions introduïdes pel Govern xinès a la sortida de capitals del país en el període 2016-2017. Finalment, es reflexiona sobre les implicacions de l’auge de les posicions proteccionistes a la Unió Europea en la mesura que poden afectar les seves relacions d’inversió amb la Xina.

 Informe tendències inversió xinesa a  Europa  2018