El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha fet públic el projecte d’Ordre pel qual s’estableixen les bases reguladores i s’efectua la convocatòria corresponent a 2021 de el Pla de modernització de la màquina eina de les petites i mitjanes empreses amb l’objectiu de modernitzar les pimes espanyoles, dotat amb 50 milions d’euros les ajudes es concediran com subvencions.

La dotación del plan asciende a 50 millones de euros y el tipo de ayuda será a través de subvención con un máximo de 175.000 euros por máquina y un máximo de 300.000 euros per cada beneficiari.

A l’espera de la convocatòria definitiva, aquesta convocatòria subvencionarà amb fins a 175.000€ l’adquisició de màquines eina especialitzades en arrancada de viruta, deformació metàl·lica i treball amb xapa i fabricació additiva. És especialment interessant ja que els documents publicats fan especial menció a tot un seguit de maquinaria (tornos, fresadores, mandrinadores, rectificadores, centres de mecanitzats, màquines de tall etc…) i te una incidència directa amb el perfil d’empresa de subcontractació industrial que es troba present a la comarca.

Si esteu interessats en participar, contacteu amb en Marc Rodríguez a mrodriguez@cambramanresa.org