Amb data de 8 d’octubre de 2021, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha fet pública la convocatòria per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’efectua la convocatòria corresponent al Pla de modernització de la màquina eina per les petites i mitjanes empreses amb l’objectiu de modernitzar les pimes espanyoles, dotat amb 50 milions d’euros les ajudes es concediran com subvencions.

La dotació total del pla de modernització te un valor de 50 milions d’euros, i es tractaràn de subvencions a fons perdut per un import màxim de 175.000€ per màquina, i un màxim de 300.000€ per cada beneficiari, els quals tindran la posibilitat de fer compres per adquirir màquines especialitzades en arrancada de viruta, deformació metàl·lica i treball amb xapa i fabricació additiva.

Aquesta convocatòria és especialment interessant ja que els documents publicats fan especial menció a tot un seguit de maquinaria (tornos, fresadores, mandrinadores, rectificadores, centres de mecanitzats, màquines de tall etc…) amb una incidència directa amb el perfil d’empresa de subcontractació industrial que es troba present a la comarca del Bages.

Si esteu interessats en participar, contacteu amb en Marc Rodríguez a mrodriguez@cambramanresa.org

Termini de presentació de candidatures: 02/11/2021