El 9 de maig finalitza la vigència de l’estat d’alarma, fet pel qual s’ha aprovat el Reial Decret-llei 8/2021, de mesures en relació amb la situació sanitària i en els àmbits econòmic i social.

En l’àmbit sanitari s’estableixen mesures de control sanitari dels passatgers internacionals tenint en compte que alguns dels principals països emissors de turisme, amb una gran cobertura de la vacunació, propiciaran un important increment de la mobilitat internacional.

Es contemplen mesures extraordinàries per les juntes de propietaris de les comunitats prorrogant fins al 31 de desembre de 2021 la suspensió de l’obligació de celebrar juntes de propietaris però, per altra banda, es permet que es pugui celebrar de manera telemàtica si tots els propietaris disposen dels mitjans necessaris.

Es prorroguen fins al 9 d’agost algunes de les mesures per donar cobertura a situacions de vulnerabilitat econòmica i social com la garantia de subministrament d’aigua, electricitat i gas, el bonus social i les mesures de protecció en matèria d’habitatge. Els serveis públics per a les víctimes de violència de gènere seguiran tenint la consideració de servei essencial.

Es prorroga el termini previst perquè les societats anònimes o de responsabilitat limitada puguin obtenir la qualificació de “Societat Laboral” com a fórmula empresarial clau de l’economia social i de la generació de llocs de treball. Es continua recollint la possibilitat de que els professionals sanitaris jubilats puguin incorporar-se voluntàriament als serveis de salut de les comunitats autònomes.

Per obtenir més informació, accedeix a la publicació del BOE on s’especifiquen les mesures urgents en l’ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar a la finalització de la vigència de l’estat d’alarma.

Reial Decret – Llei 8/2021 de la Prefactura de l’Estat de 4 de Maig.