Publicat el reglament europeu que regula el Mecanisme de Recuperació i Resiliència

 

El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) de 18 de febrer de 2021 publica el Reglament (UE) 2021/241 pel que estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, això és, el principal recurs financer del Next Generation EU.

 

Què és?

És l’instrument principal de finançament dins el Next Generation EU (Pla de recuperació de la Unió Europea), el paquet d’estímul econòmic més gran de la història de la UE per tal de superar aquesta greu crisi social i econòmica derivada de la pandèmia Covid-19 i per a impulsar reformes amb la mirada posada en el futur.

El Mecanisme posa a disposició dels 27 estats membres 672.500 MEUR en subvencions i préstecs per a inversions públiques i reformes (360.000 MEUR es destinen a préstecs i 312.500 MEUR a subvencions). Per a rebre els recursos assignats, cada estat membre haurà de presentar el seu propi pla nacional de recuperació i resiliència, que serà avaluat per la Comissió Europea i aprovat pel Consell. En el cas d’Espanya, l’assignació total a càrrec del Mecanisme és de 69.528.050 MEUR.

 

Més informació

 

Reglament Europeu