Previsions econòmiques primavera 2020 de la Comissió Europea

La Comissió Europea fa una previsió de l’economia espanyola del 2020 que és de dues dècimes menys que la del govern de Sánchez: preveu que baixarà d’un 9,4% per la crisi pel coronavirus.

 

Segons Brussel·les, l’estat espanyol creixerà d’un 7% el 2021, dues dècimes per sobre de les previsions de l’executiu espanyol. Segons els càlculs de la Comissió, la descupació s’enfilarà fins al 18,9% enguany a l’estat espanyol, en la línia de les previsions del govern espanyol. A desgrat de la recuperació econòmica de l’any següent, la taxa de desocupats es mantindrà en el 17% el 2021.

 

Les primeres previsions de la Comissió que tenen en compte l’impacte de la Covid-19 pronostiquen que l’estat espanyol serà el tercer quant a la  davallada econòmica, superat tan sols per Grècia i Itàlia.

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast_en