Previsions econòmiques d’hivern de 2021: un hivern complicat, però llum a la fi de túnel

Europa segueix immersa en la pandèmia de coronavirus. L’augment de el nombre de casos, unit a l’aparició de soques noves i més contagioses, ha obligat a molts Estats membres a reintroduir o intensificar les mesures de contenció. Però, a el mateix temps, l’inici dels programes de vacunació a tota la UE ofereix motius per mostrar-se prudentment optimistes.

 

El creixement econòmic es recuperarà a mesura que es relaxin les mesures de contenció

 

Segons les previsions econòmiques d’hivern de 2021, l’economia de la zona de l’euro creixerà un 3,8% tant el 2021 com el 2022. En el conjunt de la UE, l’economia creixerà un 3,7% el 2021 i un 3, 9% el 2022.

 

Les economies de la zona de l’euro i de la UE aconseguirien els seus nivells de producció previs a la crisi abans del que anunciaven les previsions econòmiques de tardor de 2020. En gran part, això obeeix al fet que tant en el segon semestre del 2021 com a 2022 el creixement cobrarà un impuls més gran del previst.

 

Després de registrar un fort creixement en el tercer trimestre del 2020, l’activitat econòmica va tornar a contreure en el quart, quan la segona onada de la pandèmia va portar a reintroduir les mesures de contenció. Atès que segueixen aplicant-se, en el primer trimestre del 2021 es preveu que es contreguin tant l’economia de la UE com la de l’eurozona. El creixement econòmic es reprendrà a la primavera i cobrarà impuls a l’estiu a mesura que avancin els programes de vacunació i es relaxin poc a poc les mesures de contenció. També s’espera que contribueixi a la recuperació la millora de les perspectives econòmiques mundials.

 

Segueix sent desigual entre els Estats membres l’impacte econòmic de la pandèmia, com també es preveu que variï significativament la rapidesa de la recuperació.

 

Les previsions d’inflació es mantenen moderades

 

Es preveu que la inflació a la zona de l’euro passi de l’0,3% el 2020 a l’1,4% el 2021, per baixar lleugerament a l’1,3% en 2022. Si bé es mantenen en general moderades, tant a l’eurozona com a la UE empitjoren lleugerament respecte a la tardor les previsions sobre inflació. El retard en la recuperació seguirà frenant les pressions de la demanda agregada sobre els preus. En 2021 podrà haver un impuls temporal a l’alça a causa dels efectes de base positius de la inflació energètica, als ajustos fiscals -sobretot a Alemanya- i a l’impacte de la demanda acumulada sobre certes limitacions de l’oferta encara observades. En 2022, a l’ajustar l’oferta i atenuar els efectes de base, cal esperar que la inflació disminueixi de nou.

 

Persisteix una gran incertesa i oportunitats i amenaces significatius

 

Malgrat persistir una gran incertesa, des de la tardor hi ha major equilibri entre les amenaces i les oportunitats que acompanyen les previsions i que, sobretot, depenen de com evolucioni la pandèmia i de l’èxit de les campanyes de vacunació.

 

Les oportunitats van lligades a la possibilitat que el procés de vacunació permeti relaxar les mesures de contenció més ràpidament del que es preveia, el que portaria a una recuperació més primerenca i intensa. A això cal afegir que NextGenerationEU, instrument de recuperació europeu la pedra angular és el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), podria propiciar un creixement més gran del que s’esperava, ja que les previsions no contemplen la majoria de les mesures de finançament previstes.

 

Pel que fa a les amenaces, a curt termini la pandèmia podria ser més greu o persistent del previst; també podria haver retards en els programes de vacunació. Això podria demorar l’aixecament de les mesures de contenció, cosa que, al seu torn, afectaria els temps i la intensitat de l’esperada recuperació. Però també hi ha el risc que la crisi deixi cicatrius més profundes en el teixit econòmic i social de la UE, principalment a causa de fallides generalitzades ia la pèrdua de llocs de treball, que perjudicarien a el sector financer, augmentarien la desocupació de llarga durada i agreujarien les desigualtats.

 

Més informació sobre Previsions Econòmiques Comissió Europea

 

Accés a l’ informe complert Previssions Econòmiques Hivern 21 – Unió Europea ( en anglès )