PIMEC presenta l’Anuari de la pime catalana 2018

El capítol monogràfic d’enguany analitza la dimensió i el dinamisme empresarial de la indústria catalana

Barcelona, 19 de juliol de 2018. PIMEC ha presentat la quinzena edició de l’Anuari de la pime catalana, que analitza la contribució de la pime a l’economia catalana en termes d’empreses, ocupació i valor afegit. L’Anuari, que compta amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement i Banc Sabadell, dona un detall molt ampli de les dades econòmiques i financeres, les quals s’elaboren a partir dels estats comptables de 74.588 petites i mitjanes empreses, en aquest cas corresponents al 2016, el darrer any disponible.

El capítol monogràfic d’enguany analitza la dimensió i el dinamisme empresarial de la indústria catalana en el període 2003-2015. El treball fa unes propostes destacables quant al sistema de mesura del creixement empresarial i identifica variables que permeten entendre les diferents dinàmiques de creixement en un sector tan crític com és el de la indústria.

L’acte de presentació ha comptat amb la participació del president de PIMEC, Josep González, el secretari d’Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer, el director comercial de Negocis Institucionals de Banc Sabadell, José Luís Montsesino-Espartero, i el director de l’Observatori de PIMEC, Modest Guinjoan.

El president de PIMEC ha assenyalat que “la pime catalana continua sent un actor dominant i imprescindible de l’estructura productiva del sector privat“. En aquest context, ha afegit que “els resultats obtinguts pel sistema empresarial de pimes el 2016 indiquen que va ser un bon any, millorant els resultats del 2015“. De la seva banda, el secretari d’Empresa i Competitivitat ha valorat positivament les dades de l’Anuari de la Pime catalana que s’han presentat avui i ha avançat que “tant les dades del 2017 com les del 2018 confirmen aquesta tendència positiva”. Durant la seva intervenció, el secretari ha fixat els 4 reptes de futur claus per al Govern que són “internacionalització, innovació, digitalització i formació”.

A continuació es presenten els principals indicador de l’Anuari de la pime 2018:

  • Base de l’anuari: estats comptables de 74.588 empreses.
  • El 2016, la pime representa el 58,9% del VAB català, les grans empreses el 36,5% i l’Administració pública el 4,6%.
  • Augment del VAB real de la pime catalana del 3,3% respecte al 2015.
  • El 2016, un 26,3% de les pimes industrials catalanes van exportar.
  • Nombre de pimes, +3,2% respecte al 2015, per situar-se en 513.320; i els ocupats +4,2%, per situar-se en 1.832.003.
  • Pimes: 99,8% de les empreses, el 69,9% dels ocupats i el 61,7% del VAB privat.
  • El 2016, augment d’un 6,0% de les vendesRendibilitat financera (Beneficis/Patrimoni net) abans d’impostos 10% (1,3 punts més que el 2015); Rendibilitat econòmica (Resultats abans impostos+Despeses financeres/Actiu) 5,9%, amb aportacions positives del marge, de la rotació i del cost financer.
  • En l’estructura de passiu, el 2016 segueix augmentant el pes dels recursos propis fins a assolir el 51,7%.
  • Bona evolució dels ratis de solvència (2,07) i del fons de maniobra (1,40), assolint els valors més alts del període 2010-2016.
  • Períodes maduració econòmica (estocs i termini de cobrament), els més baixos del període.

 

 

Presentació Anuari Pime Catalana 2018

 

 

Anuari Pime Catalana 2018