Pacte Nacional per a la Indústria

L’objectiu principal de les polítiques de suport a la indústria i a l’empresa és el de facilitar un entorn competitiu que impulsi el creixement de l’activitat empresarial. Aquest entorn permetrà l’increment de l’ocupació, el foment de la cohesió social i el sosteniment de l’estat del benestar. En aquest sentit, el Govern, conjuntament amb altres agents econòmics i socials, ha impulsat el Pacte Nacional per a la indústria. Un acord que neix per transformar el model productiu, per fer-lo sostenible, per fomentar la innovació i la internacionalització i per crear ocupació de qualitat, ja que la indústria és un sector clau per la capacitat tractora que té respecte a bona part de la resta de sectors econòmics.

Descobreix l’estratègia i les accions del Pacte Nacional per a la Indústria que s’han treballat en sis grups de treball: competitivitat i ocupació industrial; dimensió empresarial i finançament; indústria 4.0 i digitalització; formació; infraestructures i energia; i sostenibilitat i economia circular.

 

Document Pacte Nacional per a la Indústria