Orkestra  ( Pais basc ) situa la ambidextrisme empresarial com a factor clau per a una competitivitat a llarg termini 

Orkestra-Institut Basc de Competitivitat de la Universitat de Deusto, ha elaborat un diagnòstic sobre l’evolució de la competitivitat d’Euskadi en els últims deu anys i ha assenyalat alguns dels reptes de futur més importants que ha d’abordar el País Basc per seguir impulsat el seu progrés econòmic i social. La generació d’ocupació qualificada i la competitivitat sostenible de les empreses i l’economia basques són claus per assegurar el benestar de les persones i la cohesió social, segons es desprèn de l’Informe de Competitivitat del País Basc 2017.

 

Accés a l’ Informe de la Compettitvitat del Pais Basc 2017