Oportunitats de col.laboració entre Empreses de més de 50 països

 

La Cambra de Manresa participa activament  a la Xarxa EEN ( Enterprise Europe Network )

La Xarxa EEN és una xarxa de consorcis amb més de 600 organitzacions, formada per Cambres de Comerç, Agències de desenvolupament empresarial i centres tecnològics universitaris. La xarxa ofereix solucions concretes i efectives a empreses a més de 50 països, incloent els 27 Estats membres de la Unió Europea i altres països associats.

Ofereix a la petita i mitjana empresa (PIME) informació i assessorament en relació a les polítiques i oportunitats de negoci als països de la UE, així com assistència en processos de transferència tecnològica i accés a programes europeus de finançament, de recerca i desenvolupament i innovació (R+D+i).

Objectiu

Ajudar la PIME europea a desenvolupar el seu potencial innovador i augmentar el seu coneixement de les polítiques europees.

Principals activitats de la Xarxa EEN

  • Proporcionar informació i assessorament a les empreses sobre oportunitats de negoci, legislació europea així com informació sectorial rellevant.
  • Promoure la innovació en les empreses com a eina per millorar la seva competitivitat. Desenvolupar la recerca i el desenvolupament i la innovació, fomentant la col·laboració entre empreses de diferents països.
  • Oferir serveis d’informació i assistència en la transferència de coneixement, tecnologia i innovació.

 

Cerca empreses que ofereixen o demanden productes aquí

 

Cerca oportunitats tecnològiques aqui

 

Vols fer el teu perfil d’ oportunitat ?

 

Més informació : Jaume Ferrer Tel 93 8724222  a/e jferrer@cambramanresa.org