Blog

Tag: OPOR

Oportunitats de col.laboració entre Empreses de més de 50 països

  Oportunitats de col.laboració entre Empreses de més de 50 països   La Cambra de Manresa participa activament  a la Xarxa EEN ( Enterprise Europe Network ) La Xarxa EEN és una xarxa de consorcis amb més de 600 organitzacions, formada per Cambres de Comerç, Agències de desenvolupament empresarial i centres tecnològics universitaris. La xarxa ofereix solucions concretes i efectives a empreses a més de 50 països, incloent els 27 Estats membres de la Unió Europea i altres països associats. Ofereix a la petita i mitjana empresa (PIME) informació i assessorament en relació a les polítiques i oportunitats de negoci als països […]