Comparatives entre Catalunya i les diverses regions de la OCDE en quan a atur , salut , educació ,participació , recerca i Desenvolupament , etc.

Accés a la Comparativa entre Regions OCDE