Per tal d’impulsar i activar els diferents mecanismes que promociona Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), es publiquen unes mesures que ven entrar en vigor el 14 de març.

A continuació, us destaquem algunes d’elles:

 Ampliació en un mes els terminis de justificació del projectes amb ajuts parcialment reemborsables per diferents tipologies de projectes.

 S’aplicarà una reducció de les garanties sol·licitades a tots els projectes de R+D+i desenvolupats per PIMES i Midcaps (la reducció serà ampliada i gaudiran d’un FAST TRACK especial si l’activitat R+D+i està relacionada amb productes d’emergència).

 Ampliació de la línia directa d’expansió (LIC-A) a tot el territori nacional i d’acord amb els ajuts regionals, a partir del mes d’abril i amb flexibilització en el temps de justificació.

 Els ajuts parcialment reemborsables i les subvencions seran d’aplicació immediata.

 Se suspenen i aturen els terminis per la tramitació dels procediments administratius del CDTI, oberts en aquest moment.

Teniu tota la informació disponible a: http://www.cdti.es/index.asp?MP=104&MS=0&MN=1