NextGenerationEU: properes etapes de l’Mecanisme de Recuperació i Resiliència

Mes informació a Newsletter de Zabala Innovation Consulting

 

 

El ‘Mecanisme de Recuperació i Resiliència’ constitueix el nucli essencial de NextGenerationEU. La Comissió anima els estats membres a presentar els seus avantprojectes de plans a partir de el 15 d’octubre de 2020, sent la data límit a l’abril de l’2021.

La Comissió Europea ha establert orientacions estratègiques per a l’aplicació de l’Mecanisme de Recuperació i Resiliència en la seva Estratègia Anual de Creixement Sostenible de 2021 (EACS). El Mecanisme, principal instrument de recuperació i nucli essencial de NextGenerationEU, contribuirà que a la UE surti de la crisi actual reforçada i dotada de major resiliència. El Mecanisme concedirà préstecs i subvencions per valor de 672.500 M €, un import sense precedents, com a ajuda financera anticipada per als primers anys de la recuperació, que resultaran crucials.

 

projectes emblemàtics

Tenint en compte la seva pertinència per al conjunt dels Estats membres, les enormes inversions que exigeixen, i el seu potencial per a la creació d’ocupació i creixement i per a l’aprofitament dels avantatges de les transicions ecològica i digital, la Comissió anima els estats membres a que incloguin en els seus plans inversions i reformes en els següents àmbits emblemàtics:

 

Activació – Posada en marxa primerenca de tecnologies netes amb perspectives de futur i acceleració de el desenvolupament i l’ús d’energies renovables.

Renovació – Millora de l’eficiència energètica dels edificis públics i privats.

Càrrega i Proveïment – Foment de tecnologies netes amb perspectives de futur per tal d’accelerar l’ús d’un transport sostenible, accessible i intel·ligent, d’estacions de càrrega i proveïment, i l’ampliació de l’transport públic.

Connexió – Desplegament ràpid de serveis de banda ampla ràpida en totes les regions i llars, incloses les xarxes de fibra i 5G.

Modernització – Digitalització de l’Administració i els serveis públics, inclosos els sistemes judicial i sanitari.

Ampliació – Augment de les capacitats industrials europees en matèria de dades en el núvol i desenvolupament de processadors de màxima potència, d’última generació i sostenibles.

Reciclatge i Perfeccionament Professionals – Adaptació dels sistemes educatius en suport de les competències digitals i l’educació i la formació professional a totes les edats.

 

Mes Informació a Nwesletter de Zabala Innovation Consulting

 

Els Pilars de Next Generation EU ( Informació de la Comissió en castellà )