IOT

La Generalitat de Catalunya ha obert avui 28 de juny de 2022 la convocatòria per subvencionar projectes de transforació digital e incorporació de tecnologies d’indústria 4.o.

Beneficiaris: micro, les petites i les mitjanes empreses industrials i de serveis connexos amb la producció sempre que l’activitat principal de l’entitat que sol·licita l’ajut estigui inclosa en algun dels codis de la CCAE (annex 2) i que presentin projectes de transformació digital amb la incorporació de les tecnologies de la indústria 4.0 o l’adquisició de maquinària i equipament avançat (maquinari i programari) necessari per a la transformació digital.

 

Intensitat: 20% amb un màxim de 50.000 €

 

Actuacions subvencionables:

 • Adquisició de maquinària nova o equipament avançat (maquinari i programari) per a la implementació de projectes de transformació digital de la indústria 4.0 dins de les tecnologies següents:
  • a) Projectes de fabricació, control i gestió de la producció avançada amb maquinària o equipament avançat (maquinari i programari) que incorporin tècniques amb big data o analítica avançada
  • b) Projectes de fabricació additiva que promoguin la producció o fabricació de manera flexible i mitjançant diversos tipus de materials (des de plàstics fins a metalls) de noves peces i formes geomètriques personalitzades.
  • c) Projectes de robòtica avançada i col·laborativa
  • d) Projectes d’IIoT (industrial internet of things) que permetin sensoritzar i garantir la connectivitat a Internet de tot tipus de dispositius i maquinària
  • e) Projectes d’intel·ligència artificial per a l’entorn industrial en què les màquines i l’equipament de la planta puguin aprendre i prendre decisions de manera autònoma.
  • f) Projectes de sistemes ciberfísics que incorporin components, objectes físics o maquinària en planta dotats de capacitats de computació i connectivitat avançades.
  • g) Projectes de realitat virtual que permetin la recreació de situacions reals en mons simulats o ambients virtuals
  • h) Projectes de realitat augmentada que incorporin tecnologies que permetin que un usuari visualitzi part del món real mitjançant un dispositiu tecnològic amb informació gràfica afegida per aquest dispositiu.
  • i) Projectes de bessons digitals (digital twins) que generin una rèplica virtual d’un objecte o sistema que simula el comportament del seu homòleg real per tal de monitorar-lo
  • j) Projectes que requereixin tècniques de computació i simulació quàntica per dissenyar nous materials i fàrmacs i optimitzar processos en àmbits com el de la logística o sensors quàntics.
  • k) Projectes orientats a implementar mesures de ciberseguretat físiques, lògiques i administratives destinades a la protecció digital de les empreses, les persones i els sistemes
  • l) Projectes que requereixin l’ús de la fotònica per a processos industrials de microfabricació i nanofabricació, aplicacions làser en la fabricació de dispositius elèctrics, mesures tridimensionals i aplicacions per al control de la qualitat i la seguretat alimentària.

Import mínim subvencionable: 50.000 €

Període de sol·licitud: Des del 28 de juny de 2022 al 15 de setembre de 2023

Més informació: Contactar amb Marc Rodríguez en mrodriguez@cambramanresa.org