Mesures en matèria de Salut Pública i Restriccions per COVID

RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Salut Pública , limitacions entrades i sortides de persones , desplaçaments personals , prevenció i higiene als llocs de treball ,Reunions i Trobades familiars , empreses de serveis i comerç minorista , activitats d’Hosteleria i Restauració , etc

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8259/1819636.pdf 

 

Àmbit territorial i de mobilitat

 • No es pot entrar ni sortir de Catalunya.
 • Durant el cap de setmana no es pot sortir ni entrar del municipi des de les 6 h de divendres fins a les 6 h de dilluns.

Excepcions:

 • Motius sanitaris, laborals o de causa major (retorn al domicili, cura de persones vulnerables…).
 • Es permeten desplaçaments, dins la mateixa comarca, motivats per la visita als cementiris el dia 1 de novembre o el 31 d’octubre.
 • Activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs.
 • Permís penitenciari.
 • Trànsit de pas.

Àmbit laboral i professional

 • Les empreses han de limitar la mobilitat laboral i permetre el teletreball, excepte quan no sigui possible i en aquest cas promoure la flexibilitat horària per evitar hores punta.
 • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball i si no és possible, aplicar mesures per garantir la distància de seguretat interpersonal.
 • En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • L’ús de mascareta:
  • és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior.
  • no és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.
 • Se suspèn la celebració de congressos i convencions.

Àmbit comercial

No podran obrir

 • Els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials, excepte:
  • els dedicats exclusivament a la venda de productes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària.
  • els que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800m2 metres quadrats i accés directe i independent des del carrer, amb un aforament màxim del 30%.
 • Serveis que impliquin un contacte personal proper, excepte:
  • serveis essencials, sanitari, social o sociosanitari.
  • serveis de perruqueria, que poden oferir, únicament, activitats relacionades amb la higiene del cabell.

Podran obrir

 • Els serveis i comerç minorista poden obrir fins a les 21h amb un 30% d’aforament.
 • Els establiments de més de 800m2 que acotin la seva superfície a 800m2 i l’aforament al 30%.
 • Els establiments d’alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, han de reduir l’aforament al 50% de l’habitual.
 • Els comerços que obren les 24 hores del dia han de tancar a les 22 h. i no poden obrir fins les 7 h.
 • Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls d’accés.

Altres mesures de caràcter social:

 • Es prorroga el tancament de bars i restaurants però el servei a domicili s’amplia fins les 23 h.
 • Se suspenen les activitats culturals, excepte els museus, arxius, galeries d’art i biblioteques per al servei de préstec.
 • Se suspenen les activitats de lleure infantil i les extraescolars (excepte les que es fan a l’escola mantenint el grup bombolla).
 • Els gimnasos i centres esportius han de tancar però es manté l’activitat en centres de tecnificació i la de les lligues professionals.

 

 

FAQs de Mobilitat

https://web.gencat.cat/ca/activem/preguntes-mes-frequents/mobilitat/ 

 

Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19

https://certificatdes.confinapp.cat/#/