L’Institut d’Estudis Estratègics de Foment defensa un nou pacte social per promoure un creixement econòmic inclusiu

 

  • Augmentar el salari mínim i analitzar l’oportunitat d’una renda mínima.
  • Noves iniciatives de col·laboració público privada en àmbits d’interès general con l’educació i la formació dels joves. Formació Dual.
  • Compromís de les grans corporacions per liderar el debat del nou pacte social.
  • Avançar cap a una harmonització fiscal que permetrà afavorir el consum i la demanda interna, estimular la industria i impulsar l’emprenedoria.
  • La desigualtat, l’excessiva precarietat de molts llocs de treball i els salaris baixos són un factor d’inestabilitat i poden posar en risc el creixement econòmic.

 

Accés a la informació

 

Accés a l’ estudi “Per un Nou Pacte Social “