Blog

Tag: PACTE SOCIAL

L’Institut d’Estudis Estratègics de Foment defensa un nou pacte social per promoure un creixement econòmic inclusiu

L’Institut d’Estudis Estratègics de Foment defensa un nou pacte social per promoure un creixement econòmic inclusiu   Augmentar el salari mínim i analitzar l’oportunitat d’una renda mínima. Noves iniciatives de col·laboració público privada en àmbits d’interès general con l’educació i la formació dels joves. Formació Dual. Compromís de les grans corporacions per liderar el debat del nou pacte social. Avançar cap a una harmonització fiscal que permetrà afavorir el consum i la demanda interna, estimular la industria i impulsar l’emprenedoria. La desigualtat, l’excessiva precarietat de molts llocs de treball i els salaris baixos són un factor d’inestabilitat i poden posar […]