L’impacte laboral de la Indústria 4.0 a Catalunya

Els Papers de l’Observatori per la Indústria recullen l’anàlisi, propostes i recomanacions en els seus diferents àmbits fruit del Pacte Nacional d’Indústria. La tercera entrega, L’impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya (Joan Miquel Hernández Gascón et al, 2018) planteja els canvis que pot generar la denominada “4a Revolució industrial” en el nombre de treballadors, la qualitat de la seva ocupació o les seves necessitats de formació.

L’acceleració del canvi tecnològic en la indústria ha generat, especialment entre els representants sindicals, la preocupació per una possible reducció dels llocs de treball actualment existents. Una preocupació amplificada per documents com el del Fòrum Econòmic Mundial del 2016, que en la seva reunió anual de Davos quantificava en 5,1 milions els llocs de treball que es perdran entre 2015 i 2020.

En aquest entorn mundial, Catalunya té un gran potencial en el desplegament de la Indústria 4.0 atès que és un país industrial acompanyat d’un potent sector TIC que en facilita la digitalització. Tot i fer els seus primers passos, la realitat és que la Indústria 4.0 encara és incipient a Catalunya. Segons una enquesta realitzada per la Cambra i l’Idescat, s’estima que tan sols una de cada sis empreses industrials ha iniciat accions en aquest camp.

En qualsevol cas, hi ha un ampli consens entre el sector que aquests canvis tindran efectes positius en la competitivitat i la flexibilitat de producció. Alhora, bona part del sector preveu que les noves maneres de funcionar destrueixin llocs de treball a curt termini que es compensaran a mig termini amb la creació d’altres llocs de treball més qualificats.

Aquest fet va lligat a la formació, que ha de respondre a una tendència clara: els perfils digitals guanyen cada vegada més pes mentre el perden les ocupacions manuals i rutinàries.

Llegeix l’estudi complet l’ impacte laboral de la industria 4.0

 

Presentació Impacte laboral de la Indústria 4.0 a Catalunya