Les PIME i el TTIP

La Comissió Europea ha publicat un informe sobre el paper de les PIME europees en el comerç amb els EUA i les possibilitats que pot representar per elles l’acord de lliure comerç entre la UE i els EUA que s’està negociant, conegut amb les sigles TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). La primera part de l’informe ofereix una idea de la participació de les pimes de la UE en el comerç amb els EUA (l’any 2012 van representar el 28% de les exportacions directes). La segona part exposa els resultats d’una enquesta en la que han participat 869 empreses micro, petites i mitjanes, que la Comissió utilitzarà en el seu enfocament en les negociacions (el dia 21 d’abril va començar a Nova York la novena ronda). Entre els temes que més preocupen a les PIME s’assenyalen els relacionats amb el compliment de la reglamentació i les normes, els procediments duaners i restriccions a la circulació de les persones i les PIME manufactureres plantegen normes sectorials com en el cas dels aliments, begudes i productes agrícoles, productes farmacèutics, maquinària i equip elèctric.

 

Accés al Report sobre les PIMEs Europees i el TTIP ( tractat entre la UE i USA en negociació )