l’Autoritat Laboral Europea (European Labour Authority-ELA

 

El mes d’octubre de 2019, va iniciar les seves activitats l’Autoritat Laboral Europea (European Labour Authority-ELA), un nou organisme de la UE que, segons s’indica, contribuirà a fomentar l’equitat i la confiança mútua en el mercat interior garantint que les normes laborals de la UE s’apliquin d’una manera justa, senzilla i eficaç.

 

Les persones i les empreses podran accedir amb més facilitat -tant a nivell comunitari com nacional- a informació relativa a la mobilitat laboral, oportunitats d’ocupació i contractació, drets i obligacions, condicions laborals, salaris o requisits específics de seguretat i salut.  L’Autoritat serà responsable de la gestió del Portal europeu de mobilitat laboral (EURES) i de l’Oficina Europea de Coordinació d’EURES a Europa. Les pimes poden ser una de les grans beneficiàries atès que representen el 90% de les empreses inscrites al portal EURES.

 

Segons declaracions del president Jean-Claude Juncker, l’Autoritat Laboral Europea oferirà a treballadors i empresaris un més bon accés a la informació sobre els seus drets i obligacions i secundarà les administracions laborals nacionals en les seves activitats transfrontereres. Tot plegat donarà suport directe a milions d’europeus que viuen o treballen en un altre estat membre i a milions d’empreses que operen dins de la UE, però fora de les seves fronteres nacionals.

 

https://ela.europa.eu/index.html