Blog

Tag: AUTORITAT LABORAL

l’Autoritat Laboral Europea (European Labour Authority-ELA)

l’Autoritat Laboral Europea (European Labour Authority-ELA   El mes d’octubre de 2019, va iniciar les seves activitats l’Autoritat Laboral Europea (European Labour Authority-ELA), un nou organisme de la UE que, segons s’indica, contribuirà a fomentar l’equitat i la confiança mútua en el mercat interior garantint que les normes laborals de la UE s’apliquin d’una manera justa, senzilla i eficaç.   Les persones i les empreses podran accedir amb més facilitat -tant a nivell comunitari com nacional- a informació relativa a la mobilitat laboral, oportunitats d’ocupació i contractació, drets i obligacions, condicions laborals, salaris o requisits específics de seguretat i salut.  […]