La teva Europa : Guia pràctica sobre fer negocis a Europa

 

Creació d’ empreses , fiscalitat i Duanes , com vendre a l’estranger , com contractar persones , requisits i homologacions dels productes , el finançament a cada pais , la normativa mediambiental .l’accés a la contractació pública ….porta oberta als negocis a Europa.

 

http://europa.eu/youreurope/business/index_es.htm