La nova indústria: actualització de les dades a partir de les Taules Input-Output de Catalunya

 

La nova indústria es pot considerar la espina dorsal de la economia de Catalunya.

 

La nova Indústria