Blog

Tag: NOVA INDUSTRIA

La nova indústria

  La nova indústria: actualització de les dades a partir de les Taules Input-Output de Catalunya   La nova indústria es pot considerar la espina dorsal de la economia de Catalunya.   La nova Indústria