Informe de EsadeGeo que estudia la evolució de la inversió xinesa a Europa , l’ estudi inclou un capitol sobre les empreses xineses invertint a l’ estat.

Accés a l’ estudi de Esade Geo sobre la inversió xinesa a Europa