La Generalitat posa en marxa el programa de suport a la indústria de la mobilitat i l’automoció per ajudar a reconvertir més de 200 empreses

 

 

  • El pla, que s’ha elaborat conjuntament amb tots els agents socioeconòmics, defineix 48 actuacions en els àmbits d’innovació i nous models de negoci; internacionalització i inversió; talent i ocupació i responsabilitat social; i infraestructures, marc regulatori i estímul de demanda

 

  • S’han identificat 505 proveïdors a Catalunya dels quals 325 pertanyen a la cadena principal de subministrament del sector i que ocupen a 45.000 persones

 

  • El sector de l’automoció genera a Catalunya 143.000 llocs de treball directes i indirectes i factura 23.800 milions d’euros, xifra que representa més del 10% del PIB del país

 

Més de 200 empreses hauran d’innovar per reconvertir-se

La indústria de l’automoció a Europa es veurà transformada en els propers anys degut de la producció seriada del vehicle elèctric que substituirà al vehicle de combustió (fins a un 25% l’any 2025). La producció massiva del vehicle elèctric a Catalunya impactarà principalment en les 325 empreses que composen la cadena de valor principal que ocupen a 45.000 persones.

Aquestes companyies es localitzen a les comarques de la primera i de la segona corona metropolitana i es concentren en els sistemes de carrosseria, xassís i exterior; interior; motor; eix, frens i control de conjunt: procés de producció.

L’estudi elaborat pel Departament d’Empresa i Coneixement a través de la Direcció General d’Indústria conclou que un total de 24 empreses de la cadena de valor principal concentren un molt alt risc de desaparèixer a llarg termini perquè es dediquen majoritàriament als subsistemes que desapareixeran de la cadena de valor. Aquestes companyies requereixen una acció directe i tenen una oportunitat en mercats exteriors menys sofisticats on el vehicle de combustió encara tindrà recorregut. Aquest conjunt d’empreses factura el 7,58% del total de la cadena de valor principal considerada a l’estudi i ocupa el 13,36% del total de l’ocupació.

Un total de 211 empreses hauran de ser molt intensives en innovació en els seus productes per tal de mantenir-se a la cadena de valor. Aquest conjunt d’empreses facturen el 80,5% del total i ocupen el 73,71% del total de l’ocupació.

L’estudi també apunta que 90 empreses no estan impactades en cap dels seus productes. Aquestes representen el 11,92% de la facturació i el 12,93% dels llocs de treball.

 

Programa de suport a la industria de la mobilitat

 

Desafiaments_i_oportunitats_mobilitat_futur

 

Presentacio_EIT_Urban_Mobility