L’ economia catalana al segle XXI

 

En el que portem de segle Catalunya ha crescut més que la UEM-12 en PIB i ocupació, però no s’ha traduït suficientment en una millora del benestar de les persones

Per altra banda, el teixit empresarial català ha mostrat una extraordinària resiliència i surt reforçat desprès d’haver superat les crisis econòmica, financera i política més importants de la història recent

 

La Cambra de Comerç de Barcelona ha presentat l’estudi L’economia catalana al segle XXI. Balanç (2000-2017) i perspectives (2030)

 

Aquest estudi ofereix una visió global de l’evolució de l’economia catalana des de la integració en la Unió Econòmica i Monetària fins a l’últim any amb dades estadístiques disponibles. L’anàlisi s’estructura entorn a tres eixos fonamentals: la productivitat, la competitivitat i l’equitat en el context d’un sistema econòmic en evolució. A més, es fa una comparativa amb els dotze països fundadors de la zona euro i amb el conjunt de l’economia espanyola. A continuació se’n destaquen algunes de les principals conclusions:

– L’economia catalana guanya en dimensió empresarial, els sectors més productius guanyen pes relatiu, i s’ha reduït l’endeutament del sector privat, però es mantenen disfuncions importants en el mercat de treball.

– L’economia catalana ha recuperat el 2017 la competitivitat perduda des de l’any 2000, el sector exterior fa una aportació positiva al creixement malgrat la recuperació de la demanda interna i les inversions exteriors mostren una tendència positiva.

– La recuperació de la competitivitat deu molt a la moderació salarial, mentre que els increments de la productivitat i del PIB per càpita no es tradueixen en una millora de la Renda Familiar Bruta Disponible. 

– Les famílies catalanes suporten una pressió fiscal creixent i superior a la mitjana espanyola, però reben un volum de prestacions i transferències socials per càpita sistemàticament inferior a la mitjana espanyola.

– Catalunya té el potencial per créixer més que els principals països europeus, però també per créixer millor. Amb horitzó 2030 l’economia catalana hauria de reorientar les seves prioritats, focalitzant la millora en el PIB i la RFBD per càpita.

 

Accés a l’estudi L’ economia catalana al segle XXI