Informe econòmic d’ESADE 1er semestre 2015

ESADE acaba de presentar el seu informe anual sobre la situació econòmica i financera al món, a la Unió Europea i a Espanya. Preveu un creixement de l’economia mundial del 3% del PIB per al 2015, un 5% als països emergents (inclosa la Xina) i un 2,5% a les economies desenvolupades. L’any passat la zona euro va créixer el 0,8% del PIB i enguany l’informe preveu que ho farà un 1% i alerta de la possibilitat d’un tercer episodi de recessió. L’estancament de l’economia europea és un factor de risc per l’economia espanyola per la que preveu un creixement del 2% l’any 2015. Aquest creixement l’explica per unes condicions de finançament més favorables, la baixada de la prima de risc, un lleuger augment del consum de les famílies, la creació neta de llocs de treball i la disminució del cost de les matèries primeres, especialment del petroli. Entre els factors que podrien alentir la recuperació cita, a més de l’amenaça europea, l’endeutament de les famílies i de les empreses, que continua sent molt elevat, i l’alta taxa d’atur. El document inclou, entre altres articles d’interès, El mercat de treball a EspanyaLa revolució energètica del fracking i La inversió xinesa a Europa i a Espanya 95% dels alumnes han tingut almenys un contacte amb el món labora

Accés a l’ informe econòmic i financer d’ESADE 1er semestre 2015