Informe de la competitivitat de Catalunya 2014

 

L’IMD World Competitiveness Center (WCC), centre d’investigació per a la competitivitat pertanyent a l’escola suïssa de negocis IMD, ha elaborat, sota encàrrec del Govern de la Generalitat, uninforme de la competitivitat de Catalunya utilitzant la mateixa metodologia del que elabora anualment, des de fa 25 anys, sobre la competitivitat mundial. En un rànquing de 61 economies, Catalunya ocupa el lloc 38 i es posiciona com l’economia líder de l’Europa mediterrània. Els reptes que apunta l’informe són dirigir la reindustrialització, consolidar la internacionalització de les empreses catalanes, disposar de sistemes efectius d’innovació i tecnologia a les pimes, reduir la càrrega administrativa en l’activitat econòmica i promocionar el paper de Catalunya com a hub per al sud d’Europa.

 

Accés a l’ informe de la Comepetitivitat Global de Catalunya 2014

 

Accés a l’ informe de la Competitivitat de Catalunya en pdf