Informe Anual del Banc d’Espanya

L’Informe Anual del Banc d’Espanya conté una revisió de l’evolució econòmica i financera de l’economia espanyola i els principals riscos i vulnerabilitats als quals s’enfronta en el curt i llarg termini. Es presta especial atenció a l’entorn internacional, a la zona euro i a les polítiques econòmiques.

Accés a l’ Informe Anual del Banc d’Espanya

 

Informe Anual  – Resum