Índex CaixabanK per la internacionalització empresarial

 

L’Índex CaixaBank per a la Internacionalització Empresarial (ICIE) analitza els principals aspectes que determinen la decisió de les empreses espanyoles d’esdevenir internacionals en un país determinat. L’ICIE està format per cinc pilars que aglutinen els aspectes clau del procés d’internacionalització i que permeten valorar els punts forts i els punts febles de cada soci comercial des del punt de vista de las empreses espanyoles. Concretament, els cinc pilars són: el grau d’accessibilitat al mercat de cada país, la facilitat d’operar a cada mercat, l’atractiu comercial, l’entorn financer i l’estabilitatmacroeconòmica i institucional.

 

Accés a l’ Index Caixabank per a la Internacionalització empresarial