Els nous Incoterms®2020

https://blog.bancsabadell.com/2019/09/los-nuevos-incoterms2020.html ( Font )

El passat 29 de maig la Cambra de Comerç Internacional (ICC) aprovava el text de la nova versió dels Incoterms, els Incoterms 2020, en el marc dels actes commemoratius de celebració del seu centenari. La seva publicació, anunciada per aquest mes de setembre, s’ha produït fa només uns dies. Els nous Incoterms 2020 entraran en vigor el proper 1 de gener de 2020. Vegem algunes de les novetats més destacables.

 

Els nous Incoterms 2020 entraran en vigor el proper 1 de gener de 2020. Vegem algunes de les novetats més destacables.

  • Una de les prioritats per a la Cambra de Comerç Internacional ha estat que aquesta nova edició sigui més simple i accessible. Per a això, ha passat de les notes orientatives a unes notes explicatives més detallades, incloent informació gràfica per tal d’il·lustrar les responsabilitats d’importador i exportador per a cada regla Incoterms. Amb aquest mateix objectiu, ha reordenat els seus articles d’una forma més lògica, destacant principalment lliurament, riscos i costos.
  • Es mantenen 11 termes Incoterms, encara que amb algun canvi. Amb la nova versió, el terme DAT (Delivered At Terminal) canvia el seu nom a DPU (Delivered at Place Unloaded). Amb aquest canvi s’ha volgut assenyalar que el lloc de destinació pot ser qualsevol lloc, no només una terminal.

Es diferencien els nivells mínims de cobertura de l’assegurança en els Incoterms CIF i CIP. En els Incoterms 2010, ambdues regles incorporaven l’obligació per al venedor de contractar una assegurança amb almenys la cobertura mínima, per exemple, la més habitual, la cobertura ICC (C) de l’Institut d’Asseguradors de Londres. Amb la nova versió dels Incoterms, l’obligació per al venedor en el terme CIP passa a ser la cobertura ampliada ICC (A), un major nivell de cobertura en l’assegurança.

  • FCA amb esment a un on-board bill of lading. Es contempla l’opció de sol·licitar al transportista l’emissió d’un on-board bill of lading, doncs, tot i que un lliurament sota la regla FCA es produeix abans de la càrrega a bord de la mercaderia, s’ha considerat que el mercat demandava la inclusió de aquesta opció.

Els Incoterms 2020 inclouen més canvis que anirem donant a conèixer, però sobretot suposen una oportunitat per revisar i millorar el seu ús allà on sigui possible.

El proper 12 de novembre a Cambra de Manresa expliquem els Incoterms 2020 https://www.cambramanresa.cat/agenda/esdeveniment/els-incoterms-10-anys-despres-una-nova-generacio/

 

Incoterms 2020. Possibles Canvis i actualitzacions previstos

https://cstgrupo.com/incoterms-2020/   ( Font )

 

Cal destacar que a dia d’avui la ICC està estudiant i determinant les actualitzacions que van a experimentar els Incoterms en 2020, per la qual cosa no hi ha una confirmació oficial. Tot i això podem preveure, basant-nos en declaracions del «drafting group» i fonts en línia fiables, alguns dels canvis que a continuació comentarem. • El «drafting group» és el comitè de redacció dels Incoterms que, en aquesta ocasió, també inclou a representants de la Xina i Austràlia (a més dels representants d’UK, Alemanya, França, els EUA i Turquia). Aquest comitè rep recomanacions d’empreses, cambres de comerç, associacions pertanyents a la ICC per a l’elaboració de les noves Incoterms. (Possibles) Canvis en els Incoterms per al 2020

Es crearan nous Incoterms, alguns dels quals desapareixeran i uns altres es desdoblaran en 2020. Nous Incoterms. actualització 2020 El naixement del nou Incoterm CNI, sigles de Cost and Insurance. Aquest nou Incoterm sorgeix per cobrir alguns buits reglamentaris entre el FCA i els Incoterms CFR i CIF. Es tracta d’un Incoterm «C», la responsabilitat de la mercaderia passa a ser del comprador al port de sortida. La principal característica-novetat és que el CNI determinarà que l’exportador pugui fer-se càrrec de l’assegurança de transport marítim i també del despatx de duanes d’exportació.

 

Incoterms que seran eliminats en 2020 Tres Incoterms desapareixeran en l’actualització que entrarà en vigor l’1 de gener de 2020:

  • FAS o Free Alongside Ship, és un dels Incoterms que serà eliminat en l’actualització de 2020. El seu ús és molt reduït, ja que no aporta grans diferències amb el FCA. El FAS es fa servir de manera puntual en el comerç internacional de commodities (béns bàsics), però la ICC ja està estudiant la possibilitat de crear un Incoterm específic per a aquest tipus de mercaderia.
  • DDP o Delivered Duty Paid, desapareixerà perquè dins de les seves característiques hi ha contradiccions amb l’actual codi duaner.
  • EXW o Ex Works serà eliminat per la mateixa causa que l’DDP.

Incoterms que es desdoblaran en 2020

En ser eliminat el Incoterm DDP donaria lloc a dos nous. Mentrestant, un dels Incoterms més usats per la seva versatilitat, el FCA, podria també desdoblar en dos més.

  • DDP es desdoblaria en DTP i DPP.

El DTP o Delivered at Terminal Paid s’estableix quan la mercaderia és lliurada en una terminal dins del país del comprador, i el venedor assumeix el pagament dels drets duaners. Mentre que en el DPP o Delivered at Place Paid la mercaderia no és lliurada en una terminal, sinó per exemple, al domicili privat del comprador.

  • FCA es desdoblaria per crear-ne un específic per al transport de mercaderia marítim i un altre per al terrestre.