ICEX IMPACT+ : Programa de Diversificació de mercats emergents

 

ICEX Espanya Exportació i Inversions ha endegat el programa ICEX IMPACT+ que té com a principal objectiu recolzar a les empreses espanyoles en la diversificació dels mercats de destinació de la seva activitat comercial i d’inversió, abordant nous mercats que atenen les necessitats de segments de població d’ingressos relativament baixos de països emergents i amb alt potencial de creixement, de manera que implementin solucions innovadores que, a més de rendibles, permetin donar resposta als reptes de desenvolupament sostenible i inclusió social.

En una primera fase pilot del programa, s’han identificat una sèrie de potencials oportunitats de negoci sostenibles i inclusives en una àmplia gamma de sectors d’interès estratègic a Equador en els quals les empreses espanyoles presenten importants avantatges competitius, com són, entre uns altres: cacau i fruites tropicals, aigua i sanejament, pesca, tèxtil i adobats, gestió de residus i turisme sostenible.

Durant 2018 el programa ICEX IMPACT +, a més de continuar als mercats de Colòmbia i Equador, s’estendrà a oportunitats de negoci a Argentina, Bolívia, el Marroc i Senegal.

Si té interes a participar en el programaICEXIMPACT + o requereix de major informació sobre el programa, no dubti a posar-se en contacte amb ICEX a través del correu electrònic iceximpact@icex.es.

 

Accés al Programa per ECUADOR ( 1º pais prova pilot ) 

 

Exemple de projectes a inclore en el programa ICEX IMPACT +