Blog

Tag: ICEX IMPACT+

ICEX IMPACT+ : Programa de Diversificació de mercats emergents

ICEX IMPACT+ : Programa de Diversificació de mercats emergents   ICEX Espanya Exportació i Inversions ha endegat el programa ICEX IMPACT+ que té com a principal objectiu recolzar a les empreses espanyoles en la diversificació dels mercats de destinació de la seva activitat comercial i d’inversió, abordant nous mercats que atenen les necessitats de segments de població d’ingressos relativament baixos de països emergents i amb alt potencial de creixement, de manera que implementin solucions innovadores que, a més de rendibles, permetin donar resposta als reptes de desenvolupament sostenible i inclusió social. En una primera fase pilot del programa, s’han identificat una sèrie de potencials […]