Global Trends : L’ informe de l’ Inteligència americana , que podem esperar del futur

 

Informe per temes i per arees geogràfiques que parla de les grans tendències que ens esperen en un futur no massa llunyà. 20130.

Global Trends Full Report