Global Connectedness  Index 2014

 

Index que mesura l’ amplitud i la profunditat del nivell de globalització ( no solament econòmica ) dels diferents països.

Elaborat entre d’ altres pel professor de l’ IESE de Barcelona Pankaj Ghemawat.

 

Accéss al Index de Connectivitat Global 2014