Blog

Tag: Index de Connectivitat Global

Global Connectedness Global Index 2014

  Global Connectedness  Index 2014   Index que mesura l’ amplitud i la profunditat del nivell de globalització ( no solament econòmica ) dels diferents països. Elaborat entre d’ altres pel professor de l’ IESE de Barcelona Pankaj Ghemawat.   Accéss al Index de Connectivitat Global 2014