Gestionar la morositat dels clients internacionals a la Unió Europea.

 

El proppassat 8 abril, en un dels tallers inclosos dins del programa dels International Business Days – Focus Europa d’ACCIÓ, es van presentar diferents vies i instruments existents per gestionar la morositat dels clients internacionals a la Unió Europea.

 

En aquest marc, es va informar sobre els tres instruments que la Comissió Europea ofereix per facilitar el cobrament en els negocis entre empreses de dos estats membres.

 

Aquests tres instruments europeus -per fer front a la morositat de clients transfronterers dins de la UE- són eines que es poden realitzar a la xarxa i no requereixen de la intervenció d’un advocat ni procurador. Són els següents:

 

  • Procés Monitori Europeu. Es tracta d’un procediment per a deutes reconeguts i no contestats
  • Procés Europeu d’Escassa Quantia. Quan el deute és inferior a 5000 euros es pot activar aquest procediment on, a diferència del Monitori, el jutge sí que entra al fons de l’assumpte
  • Ordre europea de retenció de comptes. L’objectiu d’aquest procediment és l’embargament cautelar dels comptes del deutor en el cas que hi hagi un deute vençut, líquid i exigible.

 

Per saber més sobre aquestes eines, podeu revisar la informació que es facilita al següent enllaç:

 

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/eines-morositat-clients-europeus

 

morositat-client-europeu-miguel-troncoso