Existeixen riscos que dificulten la recuperació de l’economia global i el Brexit afegeix encara més pressió’, segons ESADE

 

L’Informe Econòmic de ESADE apunta que, encara que l’entorn econòmic global, europeu i espanyol es troba en vies de recuperació, encara existeixen nombrosos riscos que constaten una lenta recuperació econòmica plagada d’interrogants Per créixer a bon ritme, l’informe recomana, entre uns altres, revertir la política monetària de la Reserva Federal, recuperar i equilibrar els preus del petroli, seguir amb la política d’expansió monetària del BCE i evitar la temptació de depreciar la moneda xinesa Segons els experts de ESADE, “els resultats del brexit, més que canviar la visió de conjunt, posa més pressió sobre els riscos de deterioració econòmica ja existents”

 

Nota presentació informe econòmic de ESADE

 

Accés a l’ informe ESADE