Evolució de les Exportacions Catalanes

Al mes de desembre de 2020, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar un 6,5% interanual, arribant als 5.759,2 milions d’euros, 5,6 punts superior a la taxa de variació anual (tva) del conjunt d’exportacions espanyoles ( 0,9%). La contribució de Catalunya a l’volum total d’exportacions espanyoles (22.761,7 milions d’euros) va créixer fins al 25,3%.

 

Les importacions catalanes al desembre de 2020 van suposar 6.455,3 milions d’euros, van registrar un lleuger augment (0,1% interanual) i van representar el 27,1% de l’total de les importacions espanyoles (23.834,7 milions d’euros, que van baixar un -3,3%).

 

El saldo comercial va registrar al desembre de 2020 un dèficit de -696,0 milions d’euros, un -33,4% inferior a el del mateix mes de 2019. La taxa de cobertura es va situar en el 89,2% 5,4 punts percentuals més que al desembre de 2019 (83,8%, dades provisionals).

 

Pel que fa a les dades acumulades en el període gener-desembre de 2020 les exportacions de Catalunya van disminuir un -10,3%, arribant als 66.265,4 milions d’euros, (25,4% de l’total de les exportacions espanyoles) . Per la seva banda les importacions acumulades de Catalunya van suposar 75.680,5 milions d’euros (27,6% de l’total d’Espanya), amb un descens de -18,1% respecte de el mateix període de l’any anterior.

 

El saldo comercial de Catalunya en l’acumulat gener-desembre 2020 va ascendir a 9.415,2 milions d’euros, amb una taxa de cobertura de 87,6%, amb una millora de 7,2 punts percentuals respecte a el mateix període de 2019.

 

NP Comercio Exterior de Cataluña diciembre 2020 (1)