ESADE : Informe econòmic i financer gener 2021

Des de fa més de quinze anys Esade, amb la col·laboració de Banc Sabadell, publica dues vegades a l’any el prestigiós Informe econòmic i financer. L’Informe respon a la voluntat d’Esade de ser fidel a la seva missió de contribuir a la societat amb el que sap fer millor, aportant coneixement per a la millora de l’debat públic. En aquest cas, l’objectiu és oferir una parada en el camí, una foto fixa que permeti posar llums llargues sobre els principals reptes econòmics de al moment.

 

L’Informe que estan veient en les seves pantalles es publica en un moment econòmic excepcional. L’any 2020 que deixem enrere, el de l’eclosió de la pandèmia de la COVID-19, ha deixat un panorama econòmic desolador. L’economia global va tenir un creixement negatiu de -4,4%, les economies avançades van perdre un -5,8% del seu PIB i l’economia espanyola va ser la més perjudicada de tota la Unió, amb una caiguda de 11,1% de PIB .

 

Com és habitual en l’Informe econòmic i financer, la primera part de la mateixa es dedica a una anàlisi de la conjuntura econòmica espanyola, europea i global. La segona part de l’Informe se centra a analitzar, des de diferents perspectives, les bretxes causades per la crisi. Tot i que aquesta ha afectat pràcticament totes les economies, el seu impacte ha variat enormement entre països, mercats, sectors, diferents tipus d’empreses, treballadors i col·lectius. Entendre millor i oferir respostes efectives a aquestes noves bretxes ha estat el principal objectiu d’aquest informe econòmic.

 

Accés a l’ informe Econòmic i Financer d’ESADE

 

Presentación del Informe Económico y Financiero de Esade #28